Lakistonpuron päiväkoti on yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee Pohjois-Espoon Rinnekodissa. Päiväkoti sijaitsee hyvien yhteyksien varrella ja onkin suosittu päiväkotin lapsille, joiden vanhemmat kulkevat Helsinkiin työpäivisin. Päiväkodissamme on lapsia Vihdistä, Nurmijärveltä ja Espoosta.

Toiminta-ajatus

Päiväkodin toiminta-ajatuksena on toimia yhdessä lasten kanssa, luoden turvallisuutta, iloa ja hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia. Tuemme jokaisen lapsen yksilöllistä kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä yhdessä vanhempien kanssa.

Tavoitteena on itsensä hyväksyvä, peruselämäntaitoja omaava lapsi.

Haluamme luoda lapselle avoimen, rohkaisevan ja turvallisen ympäristön. Lapselle annetaan mahdollisuus työskentelyn sekä omassa rauhassa että hydessä muun ryhmän kanssa kehittäen hänen yhteistyötaitojaan. Leikillä on keskeinen merkitys lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta.

Arvot

  • Lapsen yksilölisyyden huomioiminen
  • Erilaisuuden hyväksyminen
  • Turvallisuus
  • Hyvät tavat
  • Oikeudenmukaisuus
  • Joustavuus

Yhteystiedot

Puhelin

044 440 1789

Sähköposti

lakistonpuron.paivakoti@kolumbus.fi

Osoite

Alajyrkäntie 4

02980 Espoo